close

Tiêu chuẩn FHS

Quản lý H.S

Lựa chọn nhà cung cấp
Lựa chọn nhà cung cấp
Kiểm tra nguyên vật liệu
Kiểm tra nguyên vật liệu
Xử lý nguyên vật liệu
Xử lý nguyên vật liệu
Bảo quản
Bảo quản
Chế biến
Chế biến
Kiểm tra thành phần
Kiểm tra thành phần
Phục vụ bữa ăn
Phục vụ bữa ăn

Đào tạo & Kiểm tra H.S

Hướng dẫn vệ sinh

Hướng dẫn vệ sinh

1. Nửa năm 1 lần cho tất cả nhân viên

2. Một tuần sau khi tham gia (bởi phòng ban có thẩm quyền)

3. Đào tạo nội bộ mỗi quý bởi H.S

Kiểm tra sức khỏe

Kiểm tra sức khỏe

1. Trước khi thuê

2. Nửa năm 1 lần sau khi thuê

3. Chia sẻ kết quả và các biện pháp thiết lập

Kiểm tra vệ sinh

Kiểm tra vệ sinh

1. Tiêu chí vượt qua bài kiểm tra tùy thuộc vào vị trí

2. Tiếp tục huấn luyện.

Quy định & Danh sách kiểm tra của H.S

Chúng tôi đưa ra quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tùy chỉnh và danh sách kiểm tra hàng ngày với khách hàng, rất phù hợp với môi trường dịch vụ
Kiểm tra cá nhân
Kiểm tra cá nhân
Kiểm tra cá nhân
Xử lý côn trùng
Xử lý côn trùng
Xử lý côn trùng
Hướng dẫn và đào tạo
Hướng dẫn và đào tạo
Hướng dẫn và đào tạo
Kiểm tra hằng ngày
Kiểm tra hằng ngày
Kiểm tra hằng ngày
Quản lý tồn kho
Quản lý tồn kho
Quản lý tồn kho
Quản lý thực thẩm
Quản lý thực thẩm
Quản lý thực thẩm

Quản lý bếp

Quản lý bảo quản ở nhiệt độ rất thích hợp để giữ nguyên liệu luôn trong tình trạng tươi ngon và tuân theo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Phòng đông lạnh
Phòng đông lạnh

Nhiệt độ:

- Phòng lạnh: 0-1 độ C

- Phòng đông: < -18 độ C

- Quản lý kiểm trả nhiệt độ

Máy làm lạnh/ tủ đông
Máy làm lạnh/ tủ đông

Nhiệt độ:

- Phòng lạnh: 0-5 độ C

- Phòng đông:  -18 độ C

- Quản lý kiểm trả nhiệt độ

 
Kho lưu trữ
Kho lưu trữ

Kho lưu trữ tối thiểu:

- Gia vị trong một-hai tuần

- Lưu trữ mặt hàng theo từng kho khác nhau

- Danh sách kiểm tra và tem ngày hết hạn cho các mặt hàng